Leiderschap in hybride organisaties

Leidinggeven aan digitaal (samen)werkende professionals

Hoe geef je leiding aan een team dat van dag tot dag op andere plaatsen ander werk doet? Welke vormen van digitaal (samen)werken passen bij jouw organisatie? Hoe faciliteer je als organisatie je medewerkers het beste? En hoe bewaak je de organisatiecultuur of help je die veranderen?

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Professionals nemen steeds duidelijk hun eigen plaats in. Ze laten zich niet zomaar meer vertellen wat ze moeten doen. En terecht, want dat weten ze heel goed zelf. Zo ontstaan (mede) hybride organisaties: medewerkers kiezen steeds meer zelf wat ze doen, waar ze werken en welke tools ze gebruiken.

Hoe ga je daar als manager of leider mee om? Hoe stuur je dan nog? Of draait het meer om het faciliteren van je medewerkers? Er zijn vier dingen belangrijk voor leiders in hybride organisaties:

  1. Motivatie van professionals
  2. Afspraken over hybride werken
  3. Organisatiecultuur en bijpassende werkwijzen
  4. Vertaling naar digitale middelen

Wat drijft mensen? Wat maakt dat ze net dat stapje verder kunnen en willen zetten? En hoe faciliteer en stimuleer je je medewerkers als leider?

Digitaal (samen)werken is meer dan werken met digitale tools. Maar hoe werkt digitaal werken eigenlijk? En hoe zit het met hybride werken? Op welk van de vijf niveaus zit jouw organisatie nu en waar ligt je ambitie?

Hoe zit jouw organisatiecultuur in elkaar? Welke vormen van digitaal (samen)werken passen daar bij en welke niet?Hoe werken mensen? Hoe gebruiken ze applicaties? En hoe gebruik je de vijf ‘purposes’ van de digitale werkomgeving zodat die past bij de behoeften en verwachtingen van je medewerker én bij je organisatiecultuur?


Inhoud van deze coaching

  1. Introductie: belangrijke onderwerpen voor leidinggeven aan digitaal (samen)werkende professionals: motivatie, afspraken, cultuur, digitale werkomgeving.
  2. Wat drijft mensen? Autonomie, meesterschap en zingeving
  3. Hoe werkt hybride werken? Niveaus van autonomie bij digitaal (samen)werken
  4. Afspraken voor hybride werken: flexibele tijden, kennis en processen vastleggen, informatie openstellen voor iedereen en openbaar delen, asynchrone communicatie, formele kanalen
  5. Cultuur van digitaal (samen)werken: stabiliteit versus flexibiliteit en intern gericht versus extern gericht
  6. Digitale werkomgeving: vormen van (digitaal) werk, gebruik van applicaties, technisch ‘concept’ voor en five purposes van de digitale werkomgeving

De inhoud van deze training is gebaseerd op onder meer

Drive

Daniel Pink

Vijf niveaus van autonomie voor gespreid werken

Matt Mullenweg

Model van concurrerende waarden

Cameron & Quinn

%d bloggers liken dit: