Samenwerken in hybride organisaties

Efficiënt en effectief plaats- en tijdonafhankelijk samenwerken

Zijn er meer vormen van digitaal samenwerken dan alleen videobellen en documenten? Welke werkvorm past het best als je met een grotere groep aan gerelateerde taken werkt? En met een kleinere groep aan één gezamenlijke opdracht? En welke vorm kies je wanneer?

Mensen kunnen alles bereiken. Maar alleen als ze samenwerken. Het punt is alleen dat we dit door schade en schande leren. Dat ideeën over samenwerken soms nogal vastgeroest zijn: brainstormsessies, vergaderingen, enzovoort. En juist die oude ideeën werken in een hybride organisatie niet meer. Maar hoe moet digitaal samenwerken dan wel?

Om efficiënt en effectief digitaal samen te werken, is het belangrijk om op vier gebieden, samen met degenen met wie je samenwerkt, keuzes te maken:

  1. Manier van (digitaal) werken
  2. Systemen/applicaties
  3. Berichten uitwisselen
  4. Zichtbaarheid/vindbaarheid

Wanneer plan je een vergadering en wanneer niet? Hoe bereid je een online vergadering goed voor, goede leiding en goede afhandeling in de vorm van bijvoorbeeld notulen en een besluiten- of actielijst?

Wanneer deel je informatie in de vorm van een document of spreadsheet en wanneer niet? Hoe structureer je een document goed en hoe houd je overzicht over verschillende versies?

Welke vorm van berichten uitwisselen kies je: e-mail, chat, interne social media/open digitale omgeving?

Waarom is het zinvol om actief te delen waar je mee bezig bent (‘working out loud’ of WOL)? Hoe deel je kennis, stel je goede vragen, en voer je gesprekken in open digitale omgeving.


Inhoud van deze training

  1. Introductie: verschillende vormen van digitaal werken: hive, huddle, hub, hangout, hermit en harbour.
  2. Samenwerkvormen: Hoe bepaal je op welke manier je (samen)werkt? Wanneer plan je een vergadering en wanneer niet?
  3. Vergaderingen: plan bijeenkomsten, bereid ze goed voor, leid of neem deel, en zorg voor goede notities, besluiten- en actielijst.
  4. Informatiedragers: bepaal wanneer je een document maakt en wanneer niet, structureer een document goed, en beheer verschillende versies.
  5. Berichten uitwisselen: wanneer gebruik je e-mail, chat en interne social media/open digitale omgeving om met collega’s te communiceren?
  6. Asynchroon communiceren: deel actief waar je mee bezig bent (working out loud; WOL), deel kennis, stel vragen en voer gesprekken in open digitale omgeving.

De inhoud van deze training is gebaseerd op onder meer

Hyves, hubs and hangouts

Sam Marshall

Working out loud

John Stepper

Remote manifesto

GitHub

%d bloggers liken dit: